02166031291

آرشيو مقالات

12...789[ مجموع 82 خبر ]
آشنایی با پنل تصویری این پانل ها در دو نوع رنگی و سیاه سفید می باشند.قسمتهای اصلی پانل به صورت زیر است: 1  صفحه فلزی(panel):که از جنس آلومینیوم آلياژي می باشدو دور آن لاستیکی برای جلوگیری از نفوذ آب  قرار داده شده است. 2. شیشه حفاظ  لنز (camera window):برای جلوگیری از تاثیر ...
آیفون تصویری به عنوان یک دربازکن تصویری شناخته می شود ، یک سیستم تصویری مستقل برای مدیریت تماس های ساخته شده درب ورودی به ساختمان توسط ارتباطات سمعی و بصری بین داخل و خارج. از ویژگی های اصلی آیفون تصویری این است که از آن در داخل خانه فرد را قادر می سازد برای شناسایی کسی که پشت درب است که اگر م ...
12...789[ مجموع 82 خبر ]