02166031291

آرشيو مقالات

12...91011[ مجموع 101 خبر ]
آیفون تصویری به عنوان یک دربازکن تصویری شناخته می شود ، یک سیستم تصویری مستقل برای مدیریت تماس های ساخته شده درب ورودی به ساختمان توسط ارتباطات سمعی و بصری بین داخل و خارج. از ویژگی های اصلی آیفون تصویری این است که از آن در داخل خانه فرد را قادر می سازد برای شناسایی کسی که پشت درب است که اگر م ...
12...91011[ مجموع 101 خبر ]