02166031291

پخش کننده تصویر تکنما

10 / 10
از 1 کاربر

پخش کننده تصویر تک نما

پخش کننده تصویر قطعه ای است که برای کیفیت بهتر مانیتور و یکنواخت شدن تصویر در تعداد طبقات بالا در برخی از شرایط مورد استفاده قرار میگیرد .

 

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :