02166031291

راهنمای نصب جک پارکینگ محک

10 / 10
از 3 کاربر

راهنمای نصب جک پارکینگ محک

ابعاد پیشنهادی جهت نصب جک مطابق شکل و جدول زیر میباشد.

 

 

 

1- اگر محل نصب جک پارکینگ شما طوری باشد که نتوان ابعاد ارائه شده را دقیقا اعمال نمود و ابعاد پیشنهادی نیاز به تغییر داشت ، اصلاح آنها تنها در محدوده ی جدول زیر مجاز میباشد.

2- برای اینکه بازوی جک فاصله ی مناسبی تا ستون داشته باشد ، اندازه ی D نباید از 45mm کمتر باشد و اندازه C نباید از 80Cm بیشتر باشد.(شکل اول)

3- در برخی موارد جهت اعمال اندازه ها و نصب صحیح جک باید حفره ای در ستون ایجاد کرد.

4- مطابق ابعاد پیشنهادی و موارد ذکر شده در بندهای قبلی ، نگهدارنده موتور را به ستون نصب نمایید.طول قطعه نگهدارنده موتور را به ستون نصب نمایید. طول قطعه نگهدارنده موتور را باید به میزان لازم تنظیم نمایید . ( این میزان طبق بند 3 نباید از 45mm کمتر باشد. )

5- اتصال نگهدارنده ی موتور به ستون میبایست با عملیات جوشکاری انجام شود.

6- جک پارکینگ را به وسیله ی پین سر عدسی کوتاه روی نگهدارنده موتور مانند شکل زیر نصب نمایید.

7- جک بازویی را با استفاده از آچار مخصوص خلاص کنید. ( نحوه ی انجام این کار در بخش عملکرد دستی توضیح داده شده است. )

8- بازوی تلسکوپی را به سمت بیرون بکشید تا به انتهای جابه جایی خود برسد.

9- جک را با استفاده از آچار مخصوص قفل نمایید. ( نحوه ی انجام این کار در بخش عملکرد دستی توضیح داده شده است.)

10- سپس بازوی تلسکوپی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا اندازه ی L که فاصله پشت دو شاخه آلومینیومی تا ابتدای غلاف مشکی رنگ میباشد ، 360MM شود.