02166031291

آیفون تصویری ارتباط داخلی

10 / 10
از 1 کاربر

آیفون تصویری و ارتباط داخلی

سیستم ارتباط داخلی یا اینترکام در آیفون تصویری امکانی است که برای ارتباط برقرارکردن افراد در ساختمان ها ،مدارس ، بیمارستان ها و موسسات و نگهبانی ها و ... بدون نیاز به خط تلفن می باشد .

سیستم ارتباط داخلی در آیفون تصویری به دو صورت می باشد .

  1. ارتباط تلفنی همه اعضا با هم
  2. ارتباط تلفنی همه اعضا با یک نفر ( نگهبانی ) و یا برعکس

نحوه عملکرد:

در مورد اول ارتباط داخلی همه واحد ها با هم ، این ویژگی در  یک آیفون تصویری قابلیت ویژه و منحصر به فردی است که یک آیفون تصویری را از دیگر آیفون تصویری ها متمایز می کند .هدف از ساخت آیفون تصویری ارتباط داخلی ایجاد آسایش و استفاده از تکنولوژی می باشد .

در مورد دوم ارتباط داخلی همه واحد ها با یک واحد ( نگهبان و یا مدیر ساختمان ) می باشد . این ویژگی در آیفون تصویری موجب می شود که نگبان با تمام واحدها با استفاده از آیفون تصویری خود بدون نیاز به خط تلفن ارتباط داخلی داشته باشد .و حتی برعکس به این صورت که هر واحدی با استفاده از سیستم اینتر کام با واحد نگهبانی ارتباط تلفنی داشته باشد .

عده ای می گویند آیفون تصویری برای ارتباط بین واحد ها نیست .برای اینکار باید از سیستم سانتران تلفن استفاده کنی ، اما ما در اینجا محصولی را به شما معرفی می کنیم که شما علاوه برداشتن آیفون تصویری ، سیستم ارتباط داخلی را نیز خواهید داشت .

آیفون تصویری تک نما ، این مدل آیفون تصویری در نوع خود کاملترین آیفون تصویری است که جهت برقراری ارتباط داخلی صوتی میان دو مکان صورت می گیرد .

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :