02166031291

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

10 / 10
از 1 کاربر

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مکان : محل نمایشگاه های بین المللی تهران ( چمران)

زمان : یکشنبه مورخ 93/05/19 الی 16 مرداد.

ساعت : 9 صبح الی 16

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :